Lepingu sõlmimine Muhu Vallavalitsusega

Lepingu sõlmimine Muhu Vallavalitsusega

25.06.2018.a. sõlmiti leping  Muhu Vallavalitsusega Muhu endise hooldekodu ümberehitamise 2.etapi tööprojekti koostamise ja ehitustööde teostamiseks.