Lepingu sõlmimine Kõljala POÜ-ga

Lepingu sõlmimine Kõljala POÜ-ga

12.05.2017 sõlmiti leping Kõljala POÜ-ga Haeska farmi III järgu ehitustööde teostamiseks.