Lepingu sõlmimine Energy Express OÜ-ga

Lepingu sõlmimine Energy Express OÜ-ga

12.07.2017 sõlmiti leping Energy Express OÜ-ga Purtse tuulegeneraatori vundamendi ehitustööde teostamiseks.